O mnie

Piotr Kwiatkowski

Piotr Kwiatkowski
Radny Rady Miejskiej w Karczewie


Urodziłem się 4 października 1992 roku w Otwocku.profil500-2 Od początku jestem związany z Karczewem i osiedlem Ługi. Ukończyłem Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku. Wykształcenie wyższe zdobyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2016 r. uzyskałem tytuł magistra, broniąc pracę magisterską na WPiA UW z zakresu prawa finansowego i skarbowości pt. „Dochody gminy z tytułu opłat lokalnych”, napisaną pod kierunkiem ministra prof. Witolda Modzelewskiego. Aktualnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zawodowo związany z jedną z warszawskich korporacji.

W Radzie Miejskiej pełnię funkcję wiceprzewodniczącego komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zasiadam także w komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska oraz komisji Rewizyjnej.

Jednym z istotnych aspektów mojej działalności jest zaangażowanie w akcje społeczne. Jestem organizatorem zbiórki podpisów pod petycją w celu utrzymania kursowania jedynej nocnej linii autobusowej N75 na trasie Warszawa-Karczew, petycji dotyczącej przejęcia kosztów utrzymania dróg na osiedlu Ługi przez gminę Karczew czy też akcji sprzątania lasu przy Ługach.

W trakcie studiów silnie zaangażowałem się w działalność akademicką, organizując i moderując liczne debaty oraz konferencje naukowe dotyczące sytuacji geopolitycznej i ekonomicznej Polski. Na studiach pełniłem funkcje prezesa Koła Naukowego Problematyki Współczesnych Stosunków Międzynarodowych UKSW, wiceprzewodniczącego Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa i Administracji UKSW, zasiadałem także w Radzie Wydziału WPiA UKSW oraz Parlamencie Studentów UKSW.

Stawiam na komunikację z mieszkańcami, dlatego też udostępniam Państwu swoje dane kontaktowe. Funkcję informacyjną dotyczącą życia gminy i działalności Rady Miejskiej staram się również realizować poprzez regularną redakcję listów do mieszkańców, a także publikując felietony w lokalnym dwutygodniku iOtwock.info. Pozostaję do Państwa dyspozycji i czekam na wszelkie sugestie.